REHABILITACJA NIEMOWLĄT I DZIECI
METODĄ VOJTY

ANETA KULLING

metoda vojty

Rehabilitacja metodą Vojty jest stosowana u wcześniaków, niemowląt
i dzieci starszych z zaburzeniami neurologicznymi, np. z MPD, zespoły genetyczne, a także przy uszkodzeniach splotu barkowego, kręczach szyi, asymetrii ułożeniowej, itp.

Dębogórze Wybudowanie

ul. Długa 7